Senin, 29 September 2014

423 BUKU SYIAH YANG SUDAH DITERBITKAN DALAM BAHASA INDONESIA........DARI MANA DANANYA???

1.  114 Hadis Tanaman, Al Syeikh Radhiyuddien / Majlis Ta’lim Amben
2.  14 Manusia Suci, WOFIS IRAN / Pustaka Hidayah
3.  40 Hadis [1], Imam Khomeini / MIZAN
4.  40 Hadis [2], Imam Khomeini / MIZAN
5.  40 Hadis [3], Imam Khomeini / MIZAN
6.  40 Hadis [4], Imam Khomeini / MIZAN
7.  560 Hadis Dari Manusia Suci, Fathi Guven / Al-Baqir
8.  60 Hadis Keutamaan Ahlul Bait, Jalaluddin Suyuti/ Al-Kautsar
9.  70 Salawat Pilihan, Al-Ustads Mahmud Samiy / Pustaka Hidayah
10.     Abdullah Bin Saba’ Benih Fitnah, M Hashem / YAPI Jakarta
11.     Abdullah Bin Saba’ Dalam Polemik, Non Mentioned / YAPI Jakarta
12.     Abu Dzar, Ali Syari’ati / Muthahhari Press
13.     Abu Dzar, Ali Syari’ati / Ulsa Press
14.     Abu Thalib dalam Polemik, Abu Bakar Hasan Ahmad / Hisab
15.     Agama Versus Agama, Ali Syari’ati / Pustaka Hidayah
16.     Agar Tidak Terjadi Fitnah, Husein Al Habsyi / Al-Kautsar
17.     Ajaran- ajaran Al-Quran, Sayid T Burqi & Bahonar / YAPI Bangil
18.     Ajaran-Ajaran Asas Islam, Behesti
19.     Akal dalam Al-Kafi, Husein al-Habsyi / YAPI Bangil
20.     Akar Keimanan, Sayyid Ali Khamenei / Risalah Masa
21.     Akhirat dan Akal, M. Jawad Mughniyah / Pustaka Hidayah
22.     Akhirnya Kutemukan Kebenaran, Muh Al Tijani Al Samawi / Pustaka Pelita
23.     Akhlak Keluarga Nabi, Musa Jawad Subhani/ Lentera
24.     Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Murtadha Muthahhari / MIZAN
25.     Akibat Dosa, Ar-Rasuli Al-Mahalati / Pustaka Hidayah
26.     Al Husein Merajut Shara Karbala, Muhsin Labib / Al-Baqir
27.     Al Mursil Ar Rasul Ar Risalah, Muhammad Baqir Shadr / YAPI Jakarta
28.     Ali Bin Abi Thalib di Hadapan Kawan dan Lawan, Murtadha Muthahhari / Basrie Press
29.     Allah dalam Kehidupan Manusia, Murtadha Muthahhari / MIZAN
30.     Al-Milal wan-Nihal, Ja’far Subhani / Al-Hadi
31.     Al-Qur’an Menjawab Dilema Keadilan, Muhsin Qara’ati / CV Firdaus
32.     Al-Quran dalam Islam, MH Thabathabai
33.     Al-Quran dan Rahasia angka-angka, Abu Zahrah Al Najdiy / Pustaka Hidayah
34.     Al-Quran Menjawab Dilema keadilan, Muhsin Qira’ati / CV Firdaus
35.     Amalan Bulan Ramadhan Husein Al-Kaff / Al-Jawad
36.     Amalan Bulan Sya’ban dan Munajat Sya’baniyah, Non Mentioned / -
37.     Aqidah Syi’ah Imamiyah, Syekh Muhammad Ridha Al Muzhaffar / Ulsa Press
38.     Ar-Risalah, Syaikh Ja’far Subhani / Lentera
39.     As-Sair Wa As-Suluk, Sayid Muhammad Mahdi Thabathaba’i Bahrul Ulum / Lentera
40.     Asuransi dan Riba, Murtadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
41.     Asyura Dalam Perspektif Islam, Abdul Wahab Al-Kasyi / Al-Baqir
42.     Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah, S Husain M Jafri / Pustaka Hidayah
43.     Badai Pembalasan, Muhsin Labib / Al-Baqir
44.     Bagaimana Membangun Kepribadian Anda, Khalil Al Musawi / Lentera
45.     Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana, Khalil al-Musawi / Lentera
46.     Bagaimana Menyukseskan Pergaulan, Khalil al-Musawi / Lentera
47.     Belajar Mudah Tasawuf, Fadlullah Haeri / Lentera
48.     Belajar Mudah Ushuluddin, Dar al-Haqq / Pustaka Hidayah
49.     Belajar Mudah Ushuluddin, Syaikh Nazir Makarim Syirasi / Lentera
50.     Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi, O.Hasem / MIZAN
51.     Berhubungan dengan Roh, Nasir Makarim Syirazi / Lentera
52.     Bersama Orang-orang yang Benar, Muh At Tijani / As-Sajjad
53.     Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Ibrahim Amini / Al-Bayan
54.     Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri, Ibrahim Amini / MIZAN
55.     Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Husain Ali Turkamani/ Pustaka Hidayah
56.     Bimbingan Sikap dan Perilaku Muslim, Al Majlisi Al-Qummi / YAPI Bangil
57.     Biografi Politik Imam Khomeini, Riza Sihbudi  / Gramedia
58.     Buku Panduan Menuju Alam Barzakh, Imam Khomeini / Al-Hadi
59.     Bunga Rampai Kehidupan Sosial, Taufik Yahya / -
60.     Bunga Rampai Keimanan, Taufik Yahya / -
61.     Bunga Rampai Pendidikan, Husein Al-Habsyi / -
62.     Bunga Rampai Pernikahan, Taufik Yahya / -
63.     Cara Memahami Al Qur’an, S.M.H. Bahesti / YAPI Jakarta
64.     Cara Memperoleh Haji Mabrur, Husein Shahab / Pustaka Pelita
65.     Catatan dari Alam Ghaib, S Abd Husain Dastaghib / Pustaka Hidayah
66.     Catatan Kang Jalal, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
67.     Ceramah-Ceramah (1), Murtadha Muthahhari / Lentera
68.     Ceramah-Ceramah (2), Murtadha Muthahhari / Lentera
69.     Darah Yang Mengalahkan Pedang, Muhsin Labib / Al-Baqir
70.     Dari Saqifah Sampai Imamah, Sayyid Husain M. Jafri / Pustaka Hidayah
71.     Dasar-Dasar Filsafat Islam[2], Bahesty & Bahonar / Risalah Masa
72.     Dasar-Dassar Hukum Islam, Muhsin Labib / Al-Kautsar
73.     Demonstran Iran dan Jum?at Berdarah di Makkah, HM Baharun / Bina Ilmu
74.     Derita Putri-Putri Nabi, M. Hasyim Assegaf / Rosdakarya
75.     Dewi-Dewi Sahara, Muhsin Labib / Al-Baqir
76.     Dialog Pembahasan Kembali Antara Sunnah & Syi’ah Sulaim Al-Basyari & Syaraduddien Al ‘Amili / Effar Offset
77.     Dialog Sunnah Syi’ah, A Syafruddin al-Musawi / MIZAN
78.     Dinamika Revolusi Islam Iran, M Riza Sihbudi / Pustaka Hidayah
79.     Do’a Abu Hamzah Atsimali, Non Mentioned / -
80.     Do’a Hari Arafah (Imam Husain), Non Mentioned / -
81.     Do’a Hari Arafah (Imam Sajjad), Non Mentioned / -
82.     Do’a Harian, Non Mentioned / -
83.     Do’a Jausyan Kabir, Non Mentioned / -
84.     Do’a Khatam Qur?an, Non Mentioned / -
85.     Do’a Kumay,l Non Mentioned / -
86.     Do’a Nutbah, Non Mentioned / -
87.     Do’a Shobah, Non Mentioned / -
88.     Do’a Tawassul, Non Mentioned / -
89.     Do’a Untuk Anak, Non Mentioned / -
90.     Do’a Untuk Ayah dan Ibu, Non Mentioned / -
91.     Do’a-Do’a Imam Ali Zainal Abidin / Hudan Press
92.     Doa Sebelum dan Sesudah Baca Qur’an, Non Mentioned / -
93.     Dunia Wanita Dalam Islam, Syaikh Husain Fadlullah / Lentera
94.     Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington, M Riza Sihbudi / MIZAN
95.     Etika Seksual dalam Islam, Morteza Muthahhari / Pustaka
96.     Etika Seksual dalam Islam, Murtadha Muthahhari / Lentera
97.     Falsafah Akhlak, Murthadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
98.     Falsafah Kenabian, Murthada Muthahhari / Pustaka Hidayah
99.     Falsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari / Amanah Press
100.   Falsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari / MIZAN
101.   Falsafatuna, Muhammad Baqir Ash-Shadr / MIZAN
102.   Fathimah Az-Zahra, Ibrahim Amini / Lentera
103.   Fathimah Az-Zahra: Ummu Abiha, Taufik Abu ‘Alama / Pustaka Pelita
104.   Fatimah Az Zahra, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
105.   Fatimah Citra Muslimah Sejati, Ali Syari’ati / Shalahuddin Press
106.   Filsafat Sains Menurut Al-Quran, Mahdi Gulsyani / MIZAN
107.   Filsafat Shadra, Fazlur Rahman / Pustaka
108.   Fiqh Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah / Basrie Press
109.   Fiqh Praktis Syi’ah Imam Khomeini, Araki, Gulfaigani, Khui / Al-Muntazhar
110.   Fiqh Praktis, Hasan Musawa / Al-Hadi
111.   Fiqih Imam Ja’far Shadiq [1], Muhammad Jawad Mughniyah / Lentera
112.   Fiqih Imam Ja’far Shadiq Buku [2], Muh Jawad Mughniyah / Lentera
113.   Fiqih Lima Mazhab, Muh Jawad Mughniyah / Lentera
114.   Fitrah, Murthadha Muthahhari / Lentera
115.   Gejolak Kaum Muda, Nasir Makarim Syirazi / Lentera
116.   Gerakan Islam, A Ezzati / MIZAN
117.   Gerakan Islam, A. Ezzati / Pustaka Hidayah
118.   Gerbang Kebangkitan, Kalim Siddiqui / Shalahuddin Press
119.   Haji, Ali Syari’ati / Pustaka
120.   Hak-hak Wanita dalam Islam, Murtadha Muthahhari / Lentera
121.   Harapan Wanita Masa Kini, Ali Shari’ati / YAPI Jakarta
122.   Hawa Nafsu, M Mahdi Al Shifiy / YAPI Bangil
123.   Hijab Gaya Hidup Wanita Muslim, Murtadha Muthahhari / MIZAN
124.   Hikmah Islam, Sayyid M.H. Thabathaba’i / MIZAN
125.   Hikmah Sejarah-Wahyu dan Kenabian [3], Bahesty & Bahonar / Risalah Masa
126.   Hikmah-Hikmah Kematian, Taufik Yahya / -
127.   Hikmah-Hikmah Puasa, Taufik Yahya / -
128.   Hikmah-Hikmah Sholawat ,Taufik Yahya / -
129.   Hubungan Sosial Dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi / YAPI Jakarta
130.   Hud-Hud Rahmaniyyah, Dimitri Mahayana / Kelompok Studi Topika
131.   Hukum Perjudian dalam Islam, Sayyid Muhammad Shuhufi/ YAPI Jakarta
132.   Humanisme Antara Islam dan Barat, Ali Syari’ati / Pustaka Hidayah
133.   Ideologi Kaum Intelektual, Ali Syari’ati / MIZAN
134.   Ilmu Hudhuri, Mehdi Ha’iri Yazdi / MIZAN
135.   Imam Ali Bin Abi Thalib & Imam Hasan bin Ali Ali Muhammad Ali/ Pustaka Hidayah
136.   Imam Husain bin Ali & Imam Ali Zainal Abidin Ali Muhammad Ali / Pustaka Hidayah
137.   Imam Khomeini dan Jalan Menuju Integrasi dan Solidaritas Islam, Zubaidi Mastal / YAPI Jakarta
138.   Imam Mahdi Figur Keadilan, Jaffar Al-Jufri (editor) / Lentera
139.   Imam Mahdi Menurut Ahlul Sunnah Wal Jama’ah, Hasan Abu Ammar / Mulla Shadra
140.   Imam Muhammad Al Baqir & Imam Ja’far Ash-Shadiq Ali Muhammad Ali / Pustaka Hidayah
141.   Imam Musa Al Kadzim & Imam Ali Ar-Ridha Ali Muhammad Ali / Pustaka Hidayah
142.   Imamah Dan Khalifah, Murtadha Muthahhari / CV Firdaus
143.   Imamah, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi / As-Sajjad
144.   Inilah Islam, SMH Thabataba’i / Pustaka Hidayah
145.   Iran Pasca Revolusi, Syafiq Basri / Sinar Harapan
146.   Ishmah Keterpeliharaan Nabi Dari Dosa, Syaikh Ja’far Subhani / As-Sajjad
147.   Islam Agama Keadilan, Murtadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
148.   Islam Agama Protes, Ali Syari’ati / Pustaka Hidayah
149.   Islam Aktual, Jalaluddin Rakhmat / MIZAN
150.   Islam Alternatif, Jalaluddin Rakhmat / MIZAN
151.   Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama, Ali Shari’ati / Iqra
152.   Islam dan Logika Kekuatan, Husain Fadhlullah/ MIZAN
153.   Islam Dan Mazhab Ekonomi, Muhammad Baqir Shadr / YAPI Jakarta
154.   Islam Dan Nasionalisme, Muhammad Naqawi / Ulsa Press
155.   Islam dan Nestapa Manusia Modern, Seyyed Hosein Nasr / Pustaka
156.   Islam Dan Tantangan Zaman, Murtadha Muthahhari / MIZAN
157.   Islam dan Tantangan Zaman, Murthadha Muthahhari/ Pustaka Hidayah
158.   Islam Konsep Akhlak Pergerakan, Murtadha Muthahhari / Shalahuddin Press
159.   Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi, Ali Syari’ati / MIZAN
160.   Islam Syi’ah: Allamah M.H. Thabathaba’i / Grafiti
161.   Islam Tradisi Seyyed, Hosein Nasr / Pustaka
162.   Islam, Dunia Arab, Iran, Barat Dan Timur tengah, M Riza Sihbudi / MIZAN
163.   Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah, A Syafruddin Al Musawi / MIZAN
164.   Jantung Al-Qur’an, Syeikh Fadlullah Haeri / Serambi
165.   Jejak-Jejak Ruhani (menguatkan ruh melalui hikmah ilahiah), Murtadha Muthahari/ Pustaka Hidayah
166.   Jihad Akbar, Imam Khomeini / As-Sajjad
167.   Jilbab Menurut Al Qur’an & As Sunnah, Husain Shahab / MIZAN
168.   Jumat Berdarah Pembantaian Kimia Rakyat Halajba 1988, Non Mentioned
169.   Jurnal Al Hikmah (1) / Muthahhari Press
170.   Jurnal Al Hikmah (10) / Muthahhari Press
171.   Jurnal Al Hikmah (11) / Muthahhari Press
172.   Jurnal Al Hikmah (12) / Muthahhari Press
173.   Jurnal Al Hikmah (13) / Muthahhari Press
174.   Jurnal Al Hikmah (14) / Muthahhari Press
175.   Jurnal Al Hikmah (15) / Muthahhari Press
176.   Jurnal Al Hikmah (16) / Muthahhari Press
177.   Jurnal Al Hikmah (17) / Muthahhari Press
178.   Jurnal Al Hikmah (2) / Muthahhari Press
179.   Jurnal Al Hikmah (3) / Muthahhari Press
180.   Jurnal Al Hikmah (4) / Muthahhari Press
181.   Jurnal Al Hikmah (5) / Muthahhari Press
182.   Jurnal Al Hikmah (6) / Muthahhari Press
183.   Jurnal Al Hikmah (7) / Muthahhari Press
184.   Jurnal Al Hikmah (8) / Muthahhari Press
185.   Jurnal Al Hikmah (9) / Muthahhari Press
186.   Jurnal Al Huda (1) / Islamic Center Al-Huda
187.   Jurnal Al Huda (2) / Islamic Center Al-Huda
188.   Karamah Dalam Al Qur’an, Prof. Jawad Amuli/ Cahaya
189.   Karena Imam Husain Aku Syi’ah, Idris Al-Husaini/ Cahaya
190.   Kasyful Asrar Khomeini, Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Syata / As-Sajjad
191.   Kasyful Mahjub, Al-Hujwiri / MIZAN
192.   Keadilan Allah Qadha dan Qadhar, Mujtaba Musawi Lari / CV Firdaus
193.   Keadilan Ilahi, Murtadha Muthahhari / MIZAN
194.   Keadilan Ilahi, Nasir Makarim Syirazi / YAPI Jakarta
195.   Keagungan Ayat Kursi, Muhammad Taqi Falsafi / Pustaka Hidayah
196.   Kebangkitan di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi / Lentera
197.   Kebangkitan Di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi / YAPI Jakarta
198.   Kebebasan berpikir dan Berpendapat dalam Islam, Murtadha Muthahhari / Risalah Masa
199.   Kedudukan Ilmu dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi / YAPI Jakarta
200.   Kehidupan Yang Kekal, Morteza Muthahari / Pustaka
201.   Keluarga Muslim, Al Balaghah Foundation / YAPI Jakarta
202.   Keluarga yang Disucikan Allah, Alwi Husein, Lc / Lentera
203.   Kemelut Kepemimpinan, Ayatullah Muhammad Baqir Shadr / As-Sajjad
204.   Kemerdekaan Wanita dalam Keadilan Sosial Islam, Hashemi Rafsanjani(et. al) / CV Firdaus
205.   Kenabian, Nasir Makarim Syirazi / YAPI Jakarta
206.   Kepemilikan dalam Islam, S.M.H. Behesti / Pustaka Hidayah
207.   Kepemimpinan dalam Islam, AA Sachedina / MIZAN
208.   Kepemimpinan Islam, Murtadha Muthahhari / Gua Hira
209.   Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain, Jawadi Amuli / Lentera
210.   Keutamaan & Amalan Bulan Rajab, Sya’ban dan Ramadhan,Sayid Mahdi al-Handawi / Lentera
211.   Keutamaan Fatimah dan Ketegaran Zainab, Sayyid Syarifuddin Al Musawi / Pustaka Hidayah
212.   Keutamaan Keluarga Rasulullah, Abdullah Bin Nuh  / Toha Putra
213.   Keutamaan Membaca Juz Amma, Taufik Yahya / -
214.   Keutamaan Membaca Surah Al-Isra & Al-Kahfi, Taufik Yahya / -
215.   Keutamaan Membaca Surah Yasin, Waqiah, Al Mulk, Taufik Yahya / -
216.   Keutamaan Shalat Malam Dan Do’anya, Non Mentioned / -
217.   Khadijah Al-Kubra Dalam Studi Kritis Komparatif, Drs. Ali S. Karaeng Putra / Yayasan Al-Salafiyyah
218.   Khalifah Ali Bin Abi Thalib, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
219.   Kiat Memilih Jodoh, Ibrahim Amini / Lentera
220.   Kisah Sejuta Hikmah [1], Murthadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
221.   Kisah Sejuta Hikmah [2],Murthadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
222.   Kisah Sejuta Hikmah, Murtadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
223.   Konsep Ulul Amri dalam Mazhab-mazhab Islam, Musthafa Al Yahfufi / YAPI Bangil
224.   Kota Berbenteng Tujuh, Fakhruddin Hijazi / YAPI Jakarta
225.   Kritik Islam Atas Marxisme dan Sesat Pikir Lainnya, Ali Syari’ati / MIZAN
226.   Kritik Terhadap Materialisme, Murtadha Muthahhari / Risalah Masa
227.   Kumpulan Khutbah Idul Adha, Husein al-Habsyi / YAPI Bangil
228.   Kumpulan Khutbah Idul Fitri, Husein al-Habsyi / YAPI Bangil
229.   Latar Belakang Persatuan Islam, Masih Muhajeri / Ulsa Press
230.   Lentera Ilahi Imam Ja’far Ash Shadiq / MIZAN
231.   Makna Ibadah, Muhammad Baqir Shadr / YAPI Jakarta
232.   Manakah Jalan Yang Lurus (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan / Yayasan Safinatun Najah
233.   Manakah Jalan Yang Lurus (2), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan/ Yayasan Safinatun Najah
234.   Manakah Jalan Yang Lurus (3), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan / Yayasan Safinatun Najah
235.   Manakah Shalat Yang Benar (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan / Yayasan Safinatun Najah
236.   Manusia dan Agama, Murtadha Muthahhari / MIZAN
237.   Manusia Dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari / Basrie Press
238.   Manusia dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari / Muthahhari Press
239.   Manusia Masa Kini Dan Problem Sosial, Muhammad Baqir Shadr / Pustaka
240.   Manusia Sempurna, Murtadha Muthahhari / Lentera
241.   Manusia Seutuhnya, Murtadha Muthahhari / YAPI Bangil
242.   Masyarakat dan Sejarah, Murtadha Muthahhari / MIZAN
243.   Mata Air Kecemerlangan, Hamid Algar / MIZAN
244.   Melawan Hegemoni Barat, M. Deden Ridwan (editor) / Lentera
245.   Memahami Al Qur’an, Murthadha Muthahhari / Bina Tauhid
246.   Memahami Esensi AL-Qur’an, S.M.H. Thabatabai / Lentera
247.   Membaca Ali Bersama Ali Bin Abi Thalib, Gh R Layeqi / Pesona
248.   Membangun Dialog Antar Peradaban, Muhammad Khatami / MIZAN
249.   Membangun Masa Depan Ummat, Ali Syari’ati / MIZAN
250.   Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, Huzain Mazhahiri / Cahaya
251.   Membela Para Nabi, Ja’far Subhani / Al-Baqir
252.   Membina Kerukunan Muslimin, Sayyid Murthadha al-Ridlawi / Pustaka Jaya
253.   Memebangun Peradaban Sejarah Muhammad SAW Sejeka Sebelum Diutus Men jadi Nabi, H.M.H. AL-Hamid Al-Husaini/ Pustaka Hidayah
254.   Memilih Takdir Allah, Syaikh Ja’far Subhani / Pustaka Hidayah
255.   Menapak Jalan Spiritual, Muthahhari & Thabathaba’i / Pustaka Hidayah
256.   Menelusuri Makna Jihad, Husain Mazhahiri / Lentera
257.   Mengapa Kita Mesti Mencintai Keluarga Nabi Saw, Muhammad Kadzim Muhammad Jawad / Lentera
258.   Mengarungi Samudra Kebahagiaan, Said Ahtar Radhawi / Al-Bayan
259.   Mengenal Allah, Sayyid MR Musawi Lari / Ulsa Press
260.   Mengenal Diri, Ali Shomali / Lentera
261.   Mengendalikan Naluri, Husain Mazhahiri / Lentera
262.   Menghapus Jurang Pemisah Menjawab Buku al Khatib, Al Allamah As Shafi / Risalah Masa
263.   Menguak Masa Depan Umat Manusia, Murtadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
264.   Mengungkap Rahasia Al-Qur?an, SMH Thabathaba’i / MIZAN
265.   Mengungkap Rahasia Mimpi, Imam Ja’far Shadiq / Lentera
266.   Mengurai Tanda Kebesaran Tuhan, Imam Ja’far Shadiq / Pustaka Hidayah
267.   Menjangkau Masa Depan Islam, Murtadha Muthahhari / MIZAN
268.   Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Islam, Husin Alhabsyi / As-Sajjad
269.   Menjawab Soal-soal Islam Kontemporer, Jalaluddin Rakhmat / MIZAN
270.   Menjelajah Dunia Modern, Seyyed Hossein Nasr / MIZAN
271.   Menolak Isu Perubahan Al-Quran, Rasul Ja’farian / Pustaka Hidayah
272.   Menuju Pemerintah Ideal, Non Mentioned / Duta Ilmu
273.   Menuju Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi / YAPI Jakarta
274.   Menumpas Penyakit Hati, Mujtaba Musawi Lari / Lentera
275.   Menyegarkan Islam, Chibli Mallat  / MIZAN
276.   Menyingkap Rahasia Haji, Syeikh Jawadi Amuli / Nirmala
277.   Meraih Cinta Ilahi, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
278.   Mereka Bertanya Ali Menjawab, M Ridha Al-Hakimi / Al-Jawad
279.   Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani, Husain Mazhahiri / Lentera
280.   Metode Alternatif Memahami Al-Quran, Bi Azar Syirazi / YAPI Bangil
281.   Metodologi Dakwah dalam Al-Qur’an, Husain Fadhlullah / Lentera
282.   Mi’raj Nabi, Nasir Makarim Syrazi / YAPI Jakarta
283.   Mi’raj Ruhani [1], Imam Khomeini / Al-Jawad
284.   Mi’raj Ruhani [2] Imam Khomeni / Al-Jawad
285.   Misteri Hari Pembalasan, Muhsin Qara’ati / Pustaka Hidayah
286.   Misteri Kehidupan Fatimah Az-Zahra, Hasyimi Rafsanjani / MIZAN
287.   Monoteisme, Muhammad Taqi Misbah / Lentera
288.   Muatan Cinta Ilahi, Syekh M Mahdi Al-Syifiy / Pustaka Hidayah
289.   Muhammad Kekasih Allah, Seyyed Hossein Nasr / MIZAN
290.   Murtadha Muthahari, Mukhsin Qara’ati/ Pustaka Hidayah
291.   Muthahhari: Sang Mujahid Sang Mujtahid, Haidar Bagir / MIZAN
292.   Mutiara Akhlak Nabi, Syaikh Ja’far Hadi / Islamic Center Al-Huda
293.   Mutiara Nahjul Balaghah, Muhammad Al Baqir / MIZAN
294.   Nabi Bermuka Manis Tidak Bermuka Masam, Husein Al Habsyi / Al-Kautsar
295.   Nabi Tersihir, Ali Umar / As-Sajjad
296.   Nahjul Balaghah, Syarif Radhi (penyunting) / Lentera
297.   Nasehat-Nasehat Imam Ali, Non Mentioned / YAPI Jakarta
298.   Nikah Mut’ah Antara Halal dan Haram, Amir Muhammad Al-Quzwainy / As-Sajjad
299.   Nikah Mut’ah Ja’far, Murtadha Al Amili / As-Sajjad
300.   Nubuwah Antara Doktrin dan Akal, M Jawad Mughniyah / Pustaka Hidayah
301.   Pancaran Cahaya Shalat, Muhsin Qara’ati / Pustaka Hidayah
302.   Pandangan Dunia Tauhid,. Murtadha Muthahhari / MIZAN
303.   Pandangan Islam Tentang Damai-Paksaan, Muhammad Ali Taskhiri / Ihsan
304.   Panji Syahadah, Ali Syari’ati. / Shalahuddin Press
305.   Para Perintis Zaman Baru Islam,Ali Rahmena / MIZAN
306.   Pedoman Tafsir Modern, Ayatullah Baqir Shadr / Risalah Masa
307.   Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur’an (1), Murtadha Muthahhari/ Lentera
308.   Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur’an (2), Murtadha Muthahhari / Lentera
309.   Pelita Al-Qur’an, Syeikh Fadlullah Haeri / Serambi
310.   Pemimpin Mustadha’afin, Ali Syari’ati / Muthahhari Press
311.   Pendekatan Sunnah Syi’ah, Salim Al-Bahansawiy / Qona’ah
312.   Pendidikan Anak: Sejak Dini Hingga Masa Depan, Mahjubah Magazine / CV Firdaus
313.   Pengalaman Terakhir Syah, William Shawcross / Grafiti
314.   Pengantar Menuju Logika, Murtadha Muthahhari / YAPI Bangil
315.   Pengantar Ushul Fiqh, Muthahhari & Baqir Shadr / Pustaka Hidayah
316.   Penghimpun Kebahagian, M Mahdi Bin Ad al-Naraqi / MIZAN
317.   Penulisan dan Penghimpunan Hadis, Rasul Ja’farian / Lentera
318.   Peranan Cendekiawan Muslim, Ali Syari’ati/ Shalahuddin Press
319.   Perang Iran Perang Irak, Nasir Tamara / Sinar Harapan
320.   Perayaan Maulid, Khaul dan Hari Besar Islam, Sayyid Ja’far Murtadha al-Amili / Pustaka Hidayah
321.   Perjalanan-Perjalanan Akhirat, Muhammad Jawad Mughniyah / Pustaka Hidayah
322.   Perjanjian Ilahi Dalam Al-Qur’an, Abdul Karim Biazar / YAPI Jakarta
323.   Perjuangan Melawan Dusta, Bi’that Foundation / YAPI Jakarta
324.   Perkawinan dan Seks dalam Islam, Sayyid Muhammad Ridhwi / Lentera
325.   Perkawinan Mut’ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, Ibnu Mustofa (editor) / Lentera
326.   Persaudaraan dan Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi / YAPI Jakarta
327.   PersinggahanPara Malaikat, Ahmad Hadi / MIZAN
328.   Pertolongan-pertolongan GHAIB dalam kehidupan manusia, Murtadha Muthahari/ Pustaka Hidayah
329.   Pesan Sang Imam, Sandy Allison (penyusun) / Al-Jawad
330.   Pesan Terakhir Nabi, Non Mentioned / Pustaka Pelita
331.   Pesan Terakhir Rasul, Non Mentioned / YAPI Bangil
332.   Pintar Mendidik Anak, Husain Mazhahiri / Lentera
333.   Polemik Sunnah-Syiah Sebuah Rekayasa, Izzudddin Ibrahim / YAPI Bangil
334.   Prinsip-Prinsip Ajaran Islam, SMH Bahesti / YAPI Jakarta
335.   Prinsip-Prinsip Ijtihad Dalam Islam, Murtadha Muthahhari& M. Baqir Shadr / Pustaka Hidayah
336.   Prinsip-Prinsip Islam [1], Bahesty & Bahonar / Risalah Masa
337.   Psikologi Islam, Mujtaba Musavi Lari / Pustaka Hidayah
338.   Puasa dan Zakat Fitrah Imam Khomeini & Imam Ali Khamene’i / Al-Jawad
339.   Rahasia Alam Arwah, Sayyid Hasan Abthahiy / Lentera
340.   Rahasia Basmalah Hamdalah, Imam Khomeini / MIZAN
341.   Rasionalitas Islam, World Shi’a Muslim Org. / YAPI Jakarta
342.   Rasulullah SAW dan Fatimah Ali Muhammad Ali / Pustaka Hidayah
343.   Rasulullah: Sejak Hijrah Hingga Wafat, Ali Syari’ati / Pustaka Hidayah
344.   Reaksi Sunni-Syi’ah, Hamid Enayat / Pustaka
345.   Reformasi Sufistik, Jalaluddin Rakhmat / Pustaka Hidayah
346.   Renungan-renungan Sufistik, Jalaluddin Rakhmat / MIZAN
347.   Revolusi Iran, Nasir Tamara / Sinar Harapan
348.   Ringkasan Logika Muslim, Hasan Abu Ammar /Al-Muntazhar
349.   Rintihan Suci Ahlul Bait Nabi, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
350.   Rubaiyat Ummar Khayyam, Peter Avery / MIZAN
351.   Ruh, Materi dan Kehidupan, Murtadha Muthahhari / MIZAN
352.   Rujuk Sunnah Syi’ah, M. Hashem  / Darut Taqrib
353.   Sa’di Bustan, Sa’di /  Lentera Antarnusa
354.   Saat Untuk Bicara, Sa’di Syirazi
355.   Sains dan Peradaban dalam Islam, Sayyed Hossein Nasr/ Pustaka
356.   Salman Al Farisi dan tuduhan Terhadapnya, Abdullah Al Sabitiy / Pustaka Hidayah
357.   Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem  / Al-Muntazhar
358.   Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem / YAPI Jakarta
359.   Sebuah Kajian Tentang Sejarah Hadis, Allamah Murthadha Al Askari / YAPI Jakarta
360.   Sejarah dalam Perspektif Al-Qur’an, M Baqir As-Shadr / Pustaka Hidayah
361.   Sekilas Pandang Tentang Pembantain di Masjid Haram, Non Mentioned
362.   Shahifah Sajjadiyyah, Jalaluddin Rakhmat (penyunting) / Muthahhari Press
363.   Shalat Dalam Madzhab AhlulBait, Hidayatullah Husein Al-Habsyi / YAPI Bangil
364.   Siapa, Mengapa Ahlul Bayt, Jamia’ah Al-Ta’limat Al-Islamiyah Pakistan / Pintu Ilmu
365.   Sirah Muhammad, M. Hashem / MIZAN
366.   Spritualitas dan Seni Islam, Seyyed Hossein Nasr / MIZAN
367.   Suara Keadilan, George Jordac / Lentera
368.   Suksesi, M Baqir Shadr / Al-Baqir
369.   Sunnah Syi’ah dalam Dialog, Husein Al Habsyi / Ats-Tsaqalain
370.   Sunnah Syi’ah Dalam Ukhuwah Islamiyah, Husain Al Habsyi / Al-Kautsar
371.   Surat-Surat Politik Imam Ali, Syarif Ar Radhi/ Pustaka
372.   Surat-Surat Revolusi, AB Shirazi/ As-Sajjad
373.   Syahadah, Ali Shari’ati / YAPI Jakarta
374.   Syahadat Bangkit Bersaksi, Ali Syari’ati/ Ulsa Press
375.   Syi?ah Asal-Usul dan Prinsip Dasarnya, Sayyid Muh. Kasyful Ghita / Risalah Masa
376.   Syi?ah dan Politik di Indonesia, A. Rahman Zainuddin (editor) / MIZAN
377.   Syiah Ditolak, Syiah Dicari, O. Hashem / Islamic Center Al-Huda
378.   Tafsir Al fatihah: Mukaddimah, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
379.   Tafsir Al Mizan: Ayat-ayat Kepemimpinan, S.M.H. Thabathaba’i / CV Firdaus
380.   Tafsir Al-Amtsal (Jilid 1), Nasir Makarim Syirazi  / Gerbang Ilmu
381.   Tafsir Al-Mizan: Mut’ah, S.M.H. Thabathabai / Mahdi
382.   Tafsir Al-Mizan: Ruh dan Alam Barzakh, S.M.H. Thabathaba’i / CV Firdaus
383.   Tafsir Al-Mizan: Surat Al-Fatihah, S.M.H. Thabathaba’i / CV Firdaus
384.   Tafsir Bil Ma’tsur, Jalaluddin Rakhmat / Rosdakarya
385.   Tafsir Nur Tsaqalain, Ali Umar Al-Habsyi / Al-Baqir
386.   Tafsir Surah Yasin, Husain Mazhahiri / Hudan Press
387.   Tafsir Surat-Surat Pilihan (menguarai Kandungan Ayat-Ayat Al-Qur’an), Murtadha Muthahhari/ Pustaka Hidayah
388.   Tafsir Surat-surat Pilihan [1], Murthadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
389.   Tafsir Surat-surat Pilihan [2], Murthadha Muthahhari / Pustaka Hidayah
390.   Taman Para Malaikat, Husain Madhahiri / Mulla Shadra
391.   Tasawuf: Dulu dan Sekarang, Seyyed Hossein Nasr
392.   Tauhid Dan Syirik, Ja’far Subhani / MIZAN
393.   Tauhid Pembebas Mustadh’afin, Sayyid Ali Khamenei / Risalah Masa
394.   Tauhid, Nasir Makarim Syirazi / YAPI Jakarta
395.   Tauhid: Pandangan Dunia Alam Semesta, Muhsin Qara’ati / CV Firdaus
396.   Tauhid: Rasionalisme Dan Pemikiran dalam Islam, Hasan Abu Ammar / Al-Muntazhar
397.   Tawasul, Tabaruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali, Syaikh Ja’far Subhani / Pustaka Hidayah
398.   Teladan Suci Kelurga Nabi, Muhammad Ali Shabban / Al-Bayan
399.   Tema-Tema Penting Filsafat, Murtadha Muthahhari / MIZAN
400.   Tentang Dibenarkannya Syafa’at dalam Islam, Syaikh Ja’far Subhani / Pustaka Hidayah
401.   Tentang Sosiologi Islam, Ali Syari’ati / Ananda
402.   Tipologi Ali Syari’ati / Grafikatama Jaya
403.   Tragedi Mekkah Dan Masa Depan Al-Haramain, Zafar Bangash / Ulsa Press
404.   Tugas Cendekiawan Muslim, Ali Shari’ati / Rajawali Press
405.   Tugas Cendikiawan Muslim, Ali Syari’ati / Grafiti
406.   Tuhan dalam Pandangan Muslim, S Akhtar Rizvi / Fitrah
407.   Tujuan Hidup, M.T. Ja’fari / Pustaka Hidayah
408.   Tuntunan Puasa, Al-Balagha / Risalah Masa
409.   Tuntutan Hukum Syari’at, Imam Abdul Qasim / Jami’ah al-Ta’limat al-Islamiyah
410.   Ulama Sufi & Pemimpin Ummat, Muhammad al-Baqir/ MIZAN
411.   Ummah dan Imamah, Ali Syari’ati / Pustaka Hidayah
412.   USHULUDDIN, Prof. Muhsin Qara’ati/ Cahaya
413.   Wacana Spiritual, Tabligh Islam Program / -
414.   Wajah Muhammad, Ali Shari’ati/ YAPI Jakarta
415.   Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian, / Risalah Masa
416.   Wanita dan Hijab, Murtadha Muthahhari / Lentera
417.   Wanita di Mata dan Hati Rasulullah, Ali Syari’ati / Risalah Masa
418.   Wanita Islam & Gaya Hidup Modern, Abdul Rasul Abdul Hasan al-Gaffar/ Pustaka Hidayah
419.   Wasiat Atau Musyawarah, Ali Shari’ati / YAPI Jakarta
420.   Wasiat Imam Ali, Non Mentioned / Duta Ilmu
421.   Wirid Harian, Non Mentioned / -
422.   Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih, Ja’far Subhani / Lentera
423.   Zainab Al-Qubra, Jalaluddin Rakhmat/ Rosdakarya

 SUMBER :  sumber : catatan seorang aktifis pengamat syiah Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar